2011-10-10

Något som jag borde tänka på oftare

Don't worry about things, because they don't worry about you.

Hittade på någon blogg, stämmer bra int på mej

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar