2012-05-02

1337 - leeeeet

Leetl33tleetspeek, eller 1337, är språkbruk inom bland annat online-kulturen. Uttrycket härstammar från ordet "elite" och har sitt ursprung inom hacking-, warez- och BBS-kretsar, där elite är en självpåtagen kategorisering av gruppens medlemmar. I online-spelsammanhang finns också en riklig kultur av språkförenkling, vilket har sitt ursprung i textbaserade online-spel såsom MudMooTalkers,med flera. Till detta ska läggas en avgränsande funktion. Den som talar (egentligen så gott som uteslutande skriver) leetspeak markerar sin tillhörighet i gruppen och utestänger den oinsatte (jämförMånsing). Detta förstärks genom förvrängning och substituering; exempelvis leet skrivs ofta 1337. På många sätt liknar leetspeak andra subkulturers slang, framför allt graffitislang.


Anledningen till hjärtattack när man ser på klockan och den är 13:37 


söt

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar